Home

Wijkplatform Holtenbroek

Een groepactieve en enthousiaste wijkbewoners heeft in 2021 ‘Stichting Wijkplatform Holtenbroek’ opgericht. Met deze stichting willen de bewoners bereiken dat er in Holtenbroek actief wordt samengewerkt aan belangenbehartiging en informatievoorziening voor bewoners. Dit kent Holtenbroek momenteel namelijk niet en dat bleek een groot gemis.

Onder deze stichting vallen Veilig Holtenbroek, Groen Holtenbroek, Duurzaam Holtenbroek en het Poëziepad Holtenbroek.

Veilig Holtenbroek

Partner van Stichting Wijkplatform Holtenbroek is Travers.