Adressen

Gemeente Zwolle, Stadskantoor
Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle.
Telefoon: 14038
Openingstijden zonder afspraak:
maandag t/m vrijdag: 09.00 tot 12.00 uur
Openingstijden met afspraak:
maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
donderdag 08.00 tot 19.00 uur

Wijkwethouder: Dorrit de Jong
Telefoon: 038 – 4982223
Email: Dorrit.de.Jong@zwolle.nl
Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Meldpunt ernstige overlast: 14038
Meldpunt discriminatie: 038 – 4215127
Servicelijn Wijkzaken: 14038
Zorg en inkomen: 14038
ROVA aanbieden grof vuil: 038 – 4273777

Politie IJsselland
Telefoon 0900 – 8844
Wijkagenten: Cynthia Visscher en Berthold Snippe
Contact: Politie Zwolle Noord

Wijkservicepunt Noord
Bezoekadres: Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle
Postadres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Telefoon: 038 – 4982682
Email: wijkservicepuntnoord@zwolle.nl
Openingstijden: op afspraak

Wijkmanager:

Email: 
Telefoon: (038) 498 25 68

Wijkbeheerder: Robert Jansen
Email: r.jansen@zwolle.nl
Telefoon: 06 15694413

Wijkmedewerker: Vanessa Sahetapy
Email: v.sahetapy@zwolle.nl
Telefoon: (038) 498 26 82

Wijkcentrum Holtenbroek
Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle
Telefoon: 038 –  4224933
Beheer: René de Weerd
Email: r.dweerd@travers.nl

Stichting Wijkfonds Holtenbroek
p/a Klooienberglaan 641, 8031GG Zwolle.

Banknr: NL12INGB0003455720

Wijkplatform Holtenbroek

WhatsApp Buurtpreventie: www.veilig-holtenbroek.nl/aanmelden
Nieuwsbrief Groen Holtenbroek: groenholtenbroek@gmail.com
Poëziepad Holtenbroek: poeziepadholtenbroek@gmail.com
Duurzaam Holtenbroek: duurzaamholtenbroek@gmail.com
Buurtkamer Holtenbroek: Buurtkamerholtenbroek@gmail.com

Speeltuinvereniging Holtenbroek

Wicher van de worp
Wanningstraat 55
8031 ZP zwolle
tel. 06-12496733
Email: worpw46@ziggo.nl

Buurthulppost Zwolle
Voor hand-en spandiensten in de wijk
Telefoon: 038 – 4225200

Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet
Burgemeester Drijbersingel 11, 8021 DA Zwolle
Telefoon: 038 – 4225200
www.zwolledoet.nl

De Herberg
Telefoon: 038 – 4524015
Website: www.herbergzwolle.nl

Woningcorporaties
SWZ
Postbus 40040, 8004 DA Zwolle
Telefoon: 038 – 4680123

Delta Wonen
Postbus 604, 8000 AP Zwolle
Telefoon: 038 – 8510200

Openbaar Belang
Postbus 31, 8000 AA Zwolle
Telefoon: 038 – 4567222

Peuterspeelzalen
Doomijn psz Bachlaan 20; 8031 HL Zwolle
Openingstijden: 8.45 – 11.45 uur / 13.00 – 15.00 uur
Telefoon: 038 – 751 84 26
Contactpersoon: Germa Noordman
Mail:

Doomijn psz Bachlaan 158; 8031 HL Zwolle
Openingstijden: dinsdag- t/m vrijdagochtend 8.45 – 11.45 uur
Telefoon: 038 – 4230616
Contactpersoon: Germa Noordman
Mail:

Gastouder kinderopvang

Gastouder Marleen Maat
Openingstijden: maandag- t/m vrijdag 7.00 – 19.00 uur ( of in overleg )
Corellistraat 67, 8031 JH Zwolle
Telefoon: 06-839 464 25
www.gastoudermarleen.nl
info@gastoudermarleen.nl

Kinderdagverblijven
Kinderdagverblijf Doppejan
Bachlaan 8, 8031 HL Zwolle
Planning en plaatsing:038-4225448

Kinderdagverblijf de 7 dwergen
Haydnstraat 2, 8031 ZA Zwolle
Telefoon: 038-4544372
www.de-7-dwergen.nl

Doomijn kdv
Klooienberglaan 1,8031 GA Zwolle,
Telefoon: 038-4230232
Contactpersoon: Germa Noordman

Doomijn kdv Obrechtstraat,
Obrechtstraat 2,8031 AZ Zwolle
Telefoon: 038 – 4224342
Contactpersoon: Germa Noordman
Mail:

Kinderopvang Breed
Palestrinalaan 915, 8031 VA Zwolle
Telefoon: 06-31281409
Contactpersoon: Trijnie Bos
Openingstijden: 07:00-19:00 uur
www.kinderopvangbreed.nl

KDV Joy
Beethovenlaan 336, 8031 BW  Zwolle
Telefoon: 038-8538037
Contactpersoon: Joke Belfor
www.kdvjoy.nl

Buitenschoolse Opvang
Doomijn
Klooienberglaan 1, 8031 GA Zwolle
telefoon: 038 – 423 17 48
Contactpersoon Germa Noordman

Doomijn
Bachlaan 158, 8031 HL Zwolle
Telefoon: 06 – 148 94 147
Mail:
Contactpersoon Germa Noordman

Kinderopvang Breed
Palestrinalaan 915
8031 VA Zwolle
Tel: 06-31281409
Contactpersoon: Trijnie Bos
Openingstijden: 07:00-19:00 uur
www.kinderopvangbreed.nl

BSO Plons Holtenbroek
Klooienberglaan 561, 8031 GC Zwolle
Telefoon: 038-4542857
Openingstijden: 7.00-18.30 uur
www.prokino.nl
plons@prokino.nl

KDV Plons Carillon
Bachlaan 2, 8031 HL Zwolle
Telefoon 038-4542857
Openingstijden: 7.00-18.00 uur
www.prokino.nl
plons@prokino.nl

Basisscholen
Vrije School Michaël
Bachlaan 8, 8031 HL Zwolle
Telefoon: 038-4225448
www.vrijeschoolzwolle.nl
Contactpersoon: Mevrouw D. Wessels

OBS De Toonladder
Bachlaan 158-162, 8031 HL Zwolle
Telefoon: 038 – 4225815
Contactpersoon: Bert Loode

Het Carillon
Bachlaan 2, 8031 HL Zwolle
Telefoon: 038 – 4214718

Jongerencentrum  Free2move sport en lifestyle
Gouwe 12, 8032 CA Zwolle
Telefoon: 038 – 4536777
Contactpersoon: Elwin van den Beld

Wijkboerderij De Klooienberg
Klooienberglaan 1, 8031 GA Zwolle
Telefoon: 038 – 4218763
Beheer: Gerbrand Meijer
Openingstijden:
maandag tot vrijdag 09.00 – 17.30 uur
zaterdag en zondag 09.00-12.00 uur / 15.00-17.30 uur

Buurtbemiddeling Travers Welzijn
Postbus 1064, 8001 BB Zwolle
Telefoon: 038 – 4216050
Coördinator: Marianne Grooten

Sociaal Raadslieden
Telefoon: 038 – 4569 700
Mailadres:
www.stdekern.nl

Klassieke Homeopathie
Pim Gerlagh-Buurmeijer
Brucknerstraat 2, 8031 DE Zwolle
Telefoon:  038-4581373  / 06-27326525
www.natuurlijkpim.nl
Aangesloten bij de beroepsvereniging NVKH

Zorg

GGD IJsselland
Consultatiebureau,
straussplein 2,
8031 AE Zwolle

Contact bij vragen voor kinderen 0-18 jaar:
GGD IJsselland 038-4281428

Wijkverpleegkundigen Icare
Straussplein 1, 8031 AE Zwolle
Spreekuur: Dinsdag van 11.30 -12.00 uur Straussplein 1
Contactpersoon: Nicolette Schouten, telefoon: 06-13022836

Sociaal wijkteam Zwolle
Voor vragen over opvoeden, opgroeien, werk en inkomen, mantelzorg, hulp en ondersteuning, hulpmiddelen en wonen, dagbesteding, ontmoeten en vrijwilligerswerk
Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle
Telefoon: 14038
Zie voor alle adressen en inlooptijden: www.swtzwolle.nl

Thuiszorg Vérian
Dag en nacht zorg thuis met een warm hart!
Zorglijn (088) 126 3 126 (24 uur x 7 dagen bereikbaar
www.verian.nl

Buurtzorg Zwolle Holtenbroek
Haydnstraat 4, 8031 ZA Zwolle
Tel: 06-13664067

Het verpleegkundig spreekuur start weer per 5 april 2022, iedere dinsdagmorgen in het wijkcentrum, van 9:00 tot 10:30. In samenwerking met Icare, Carinova, IJsselheem, Buurtzorg, Beter Thuis Wonen en Driezorg.

Hulplijnen
Sensoor Oost Nederland, voorheen S.O.S Telefonische Hulpdienst
Telefoon: 038 – 4268999; landelijk nummer: 0900 – 0767, dag en nacht bereikbaar

Kindertelefoon
Telefoon: 0800 – 0432
Dagelijks van 14.00 – 20.00 uur

Kadera aanpak huiselijk geweld
Telefoon: 0900 – 4333333
Dag en nacht bereikbaar

Opvang Leger des Heils, Crisisopvang
Telefoon: 038 – 4682111
Burgemeester van Walsumlaan 1, Zwolle.

Ouderentelefoon Oost Nederland
Telefoon: 038 – 4268992
Dag en nacht bereikbaar, anonimiteit verzekerd.

FIOM telefoon
Telefoon: 038 – 4218681
Emmastraat 11, 8011 AE Zwolle.
Hulp voor moeder en kind bij niet gewenste zwangerschap
Telefoon: 0800 – 0730 of 033 – 4620244

TACTUS Verslavingszorg
Telefoon: 038 – 4560760
Dr. Stolteweg 58, 8025 AX Zwolle

AA Anonieme Alcoholisten
Telefoon: 038 – 4221477
Dag en nacht bereikbaar

Al-Anon familiegroep Zwolle
Telefoon: 038 – 3311294

Drugsinfolijn telefoon:  0900 – 1995
Dag en nacht bereikbaar

Hobbeltelefoon 038 – 4230480
Meldpunt voor obstakels voor mensen met een handicap

Zonnebloem Zwolle-Noord
Contacten, gezelligheid, activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking
Voor informatie: secretariaat regio Zwolle
Telefoon: 038 – 45 32 468
f.j.naerebout@hetnet.nlwww.zonnebloem.nl/zwolle