Poëziepad Holtenbroek

Poëziepad Holtenbroek

Poëziepad Holtenbroek is een vrijwilligerswerkgroep die als doel heeft de wijkbewoners door middel van poëzie meer met elkaar en met Holtenbroek als wijk aan het water te verbinden. Door het realiseren van uitingen van poëzie in de wijk, waaronder in het gebied rondom de dijk, wordt er naast een letterlijke versterking van de dijk (project Stadsdijken van WDOD) ook een figuurlijke versterking aangebracht, door recreanten in het gebied met meer aandacht naar de omgeving te laten kijken. 

Het gebied is de moeite waard om niet alleen door te lopen, maar juist ook even bij stil te staan. Genieten van de natuur en de wisselwerking van land en water en daarnaast woorden in je opnemen die kunnen (ont)roeren. Daarnaast willen we met Poëziepad Holtenbroek bijdragen aan het aanbrengen van meer poëzie in de publieke ruimte, waardoor het toegankelijker wordt voor een breed publiek. 

 

Doordat de poëzie door middel van workshops en samenwerking van wijkbewoners met dichters gecreëerd wordt, wordt poëzie tevens toegankelijk gemaakt voor mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben en laaggeletterden. Doordat er zoveel mogelijk met schrijvers, dichters, meedenkers, vormgevers en instellingen uit de wijk wordt gewerkt, is Poëziepad Holtenbroek: “Een geschenk van de wijk aan de wijk”.

Gerealiseerde projecten:

Omdat we al sinds 2018 actief zijn met het project Poëziepad Holtenbroek, is er natuurlijk ook al een en ander gerealiseerd:

  • 4 borden in de wijk en op de dijk met poëzie van dichters uit de wijk in samenwerking met OnzeDijk
  • Workshop poëzie burendag (september 2021)
  • Nieuwjaarsgroet met poëzie naar de gemeenteraad (januari 2022)
  • Een poster en kaarten met een poëtische nieuwjaarsgroet (januari 2022)
  • Artikel in de Swollenaer (januari 2022) (Lees Hier)
  • Haiku voor Holtenbroek op de bankjes in het winkelcentrum (februari 2022)
  • Poëziebundel met gedichten van klas 7 (brugklas) van Onderwijsroute Mens& (september 2022)
  • Workshop poëzie burendag (september 2022)

In de komende maanden zullen we ons nog inzetten voor meer poëzie in Holtenbroek! Vind je het leuk om mee te denken, mee te schrijven of mee te ontwerpen, meld je dan vooral aan via poeziepadholtenbroek@gmail.com. Als vrijwilliger binnen onze werkgroep bepaal je zelf hoeveel tijd je wilt investeren in dit project en we overleggen steeds wie welke werkzaamheden zou willen oppakken.